# مقاله

مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری

عنوان مقاله: مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیریمولف/مترجم: گروه مدیریت فناوری سازمان مدیریت صنعتیموضوع: مدیریت فناوری اطلاعاتIT / مدیریت راهبردیسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

استراتژی مبارزه با فساد.آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟

عنوان مقاله: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟   مولف/مترجم: دکتر حسن دانایی فردموضوع: سلامت اداری   سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنان

عنوان مقاله: عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنانمولف/مترجم: ابراهیم علیزادهموضوع: انگیزشسال انتشار(میلادی): 2007وضعیت: تمام متنمنبع: دوماهنامه توسعه انسانی پلیس-شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب به تئوری سازمان

مولف: ابوالفضل گایینىموضوع: فلسفه مدیریتسال انتشار(میلادی): 2008وضعیت: تمام متنمنبع: اولین دوره آموزشی وپژوهشی مدیریت اسلامی؛ دانشگاه امام صادق؛ مرداد ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران

مولف: رامین مهر حمید،هادی زاده مقدم اکرم,احمدی ایمانموضوع: عدالت سازمانیسال انتشار(میلادی): 2010وضعیت: تمام متنمنبع: پژوهش نامه مدیریت تحول سال اول، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 4 بازدید

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان

مولف: مردانی حموله مرجان، حیدری هایدهموضوع: عدالت سازمانیسال انتشار(میلادی): وضعیت: تمام متنمنبع: مجله اخلاق و تاریخ پزشکی  چکیده: در عدالت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفها

مولف: غفوری ورنوسفادرانی محمدرضا ,گل پرور محسنموضوع: عدالت سازمانیسال انتشار(میلادی): 2010وضعیت: تمام متنمنبع: مطالعات روان شناختی، دورة 5 / شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

ارتباط مدیریت منابع انسانی با علم اخلاق

مولف: علیرضا اژدری (عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت)موضوع: مدیریت منابع انسانیسال انتشار(میلادی): 2010وضعیت: تمام متنچکیده: یکی از اساسی ترین اصول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید