# عدالت_سازمانی

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان

مولف: مردانی حموله مرجان، حیدری هایدهموضوع: عدالت سازمانیسال انتشار(میلادی): وضعیت: تمام متنمنبع: مجله اخلاق و تاریخ پزشکی  چکیده: در عدالت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفها

مولف: غفوری ورنوسفادرانی محمدرضا ,گل پرور محسنموضوع: عدالت سازمانیسال انتشار(میلادی): 2010وضعیت: تمام متنمنبع: مطالعات روان شناختی، دورة 5 / شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید