تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب به تئوری سازمان

مولف: ابوالفضل گایینى
موضوع: فلسفه مدیریت
سال انتشار(میلادی): 2008
وضعیت: تمام متن
منبع: اولین دوره آموزشی وپژوهشی مدیریت اسلامی؛ دانشگاه امام صادق؛ مرداد ماه 1387
چکیده: مقاله حاضر در صدد است تا تبیینی فلسفی از دو رویکرد مکانیکی و آشوب به تئوری های سازمان ارائه دهد. تاریخ تئوری های سازمان گواه است که این رشته همچون دیگر رشته های علوم انسانی بی تاثیر از سیر تحولات دیگر علوم خصوصا علم فیزیک که زمانی مادر تمامی علوم شناخته می شد؛ نبوده است. اینکه چرا و چگونه این تاثیر رخ داده سعی مزجاتی است که مقاله در صدد تبیین آن است . در پایان نیز نگاه فلسفه اسلامی به مقوله سازمان فراخوانده شده است تا از این منظر امکان پرداخت تئوری دیگری از سازمان فراهم آید. اعتباریت سازمان از بعد هستی شناسی  و سلوک و معنویت از بعد معرفت شناسی سازمان شاید  بصیرت  آن پرداخت  را فراهم آورد.
کلید واژه ها: رویکرد مکانیکی؛ رویکرد آشوب؛ هستی شناسی؛ معرفت شناسی؛ استعاره؛ مفهوم اعتباری.

متن کامل مقاله

 

منبا:www.SYSTEM.parsiblog.com

/ 0 نظر / 20 بازدید