اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت بازرگانی و مالی در هشت سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1391

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت بازرگانی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 91

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

اطلاعات مربوط به مجموعه مدیریت بازرگانی و کلیه گرایشهای آن (بازاریابی، بازرگانی داخلی، مدیریت بیمه، مدیریت تحول، مدیریت مالی و بازرگانی بین المللی) می باشد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت بازرگانی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد سال 85 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 90 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 91 دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور  فراگیر پیام نور

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

منبعت:www.modir.ir

/ 0 نظر / 17 بازدید